bduckming

 

   

bduckming1 Stories by bduckming

我們還可以如何..

從中學畢業後,因為家庭經濟關係,已經出來工作了。坦白地說,三年的工   作經驗,到現在我好像仍然不清...
0 0 sec read